Chính sách Bảo mật

Đây là chính sách bảo mật cho trang web của chúng tôi. Nó giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật này.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ an ninh thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không có phương pháp truyền dữ liệu qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn 100%.

Thay đổi chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang này và phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày đăng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email privacy@thankinhcac.top

Trở về Trang chủ